dijous, 31 de desembre de 2009

- l'últim dia de l'any / el último día del año -

© Trícia Barrachina
Perquè a les butxaques de la vida trobes de tot menys eixa clau.
I, tanmateix, tot és, encara, possible.

Porque en los bolsillos de la vida encuentras de todo menos esa llave. 
Y, aun así, todo es, todavía, posible.