dijous, 31 de desembre de 2009

- l'últim dia de l'any / el último día del año -

© Trícia Barrachina
Perquè a les butxaques de la vida trobes de tot menys eixa clau.
I, tanmateix, tot és, encara, possible.

Porque en los bolsillos de la vida encuentras de todo menos esa llave. 
Y, aun así, todo es, todavía, posible.

diumenge, 27 de desembre de 2009

- adolescències / adolescencias -

© Trícia Barrachina

Enyorava els anys de tendresa.
La vida que brollava de cada glop,
la vida que ignorava
i, tanmateix, bategava incessant.
Enyorava les vesprades de pipes
i amors que passaven.
I aquells besos d'innocents plaers
i totes les ombres que no mirava.
Enyorava cada pas virginal.
Aprendre a mirar bastava.
Això era tot:
una col·lecció de motos aparcades
i sols alguns dubtes,
i aquells parcs d'hòmens, xiquets i mares,
i sols alguns dubtes.
L'atreviment que regnava, de blau.
Només alguns dubtes i algun lament.
Aquells dies en què a penes hi havia versos.
- Patis d'escola.

Añoraba los años de ternura.
La vida que brotaba de cada trago,
la vida que ignoraba
y, aun así, latía incesante.
Añoraba las tardes de pipas
y amores que pasaban.
Y aquellos besos de inocentes placeres
y todas las sombras que no miraba.
Añoraba cada paso virginal.
Aprender a mirar bastaba.
Eso era todo:
una colección de motos aparcadas
y sólo algunas dudas,
y aquellos parques de hombres, niños y madres,
y sólo algunas dudas.
El atrevimiento que reinaba, de azul.
Sólo algunas dudas y algún lamento.
Aquellos días en que apenas había versos.
- Patios de escuela.

divendres, 18 de desembre de 2009

- mans / manos -

© Il·lustració: Trícia Barrachina
El desig que s'esmuny entre els dits.
El desig o l'ànima.
Alguna cosa s'esmuny.
Res a fer.
-Ho mire i bec café-

El deseo que se cuela entre los dedos. 
El deseo o el alma. 
Algo se cuela. 
Nada que hacer. 
-Lo miro y bebo café-

dilluns, 14 de desembre de 2009

- ai, València... -

© Trícia Barrachina
Vam recórrer íntimament alguns carrers, unes places, unes ombres. I, en cadascuna de les llambordes, vam sentir goig i felicitat -allò que no s'apressa amb els dits.
Secretament ens vam besar entre la brutícia i la lluentor de la ciutat, que ens bategava. Secretament, en un nuc etern que mai tancaré amb clau.
Aquells carrers van ser parits per als nostres peus.
Ara, em posaré les sabates.

Recorrimos íntimamente algunas calles, unas plazas, unas sombras. Y, en cada uno de los adoquines, sentimos gozo y felicidad -aquello que no se apresa con los dedos. 
Secretamente nos besamos entre la suciedad y el brillo de la ciudad, que nos latía. Secretamente, en un nudo eterno que nunca cerraré con llave. 
Aquellas calles fueron paridas para nuestros pies.
Ahora, me pondré los zapatos.

divendres, 4 de desembre de 2009

- Hui / Hoy -


© Trícia Brrachina
Hui he viatjat pels carrers de València, sota un cel blavíssim i uns pocs núvols blanquíssims. Bufava una mica de vent, el just per a que alguna fulla que queia ballara al compàs d'alguna nota perduda. El caliu del sol banyava cada racó, cada ombra. La felicitat seia a les terrasses dels carrers i les places. I veia la gent que venia, que anava, que parlava, mirava, somreia, callava. El mercat, les tendes, els parcs, correus, l'escola, el riu, Vivers...
Hui he caminat pels carrers de València i he sentit bellesa i fortuna.
Hui m'ha tocat la loteria, una mica.


Hoy he viajado por las calles de Valencia, bajo un cielo azulísimo y unas pocas nubes blanquísimas. Soplaba algo de viento, lo justo para que alguna hoja que caía bailara al compás de alguna nota perdida. El calor del sol bañaba cada rincón, cada sombra. La felicidad sentada en las terrazas de las calles y las plazas. Y veía a la gente que venía, que iba, que hablaba, miraba, sonreía, callaba. El mercado, las tiendas, los parques, correos, la escuela, el río, Viveros...
Hoy he andado por las calles de Valencia y he sentido belleza y fortuna.
Hoy me ha tocado la lotería, un poco.

dimecres, 2 de desembre de 2009

- 17 minuts -

© Trícia Barrachina
Se'ns oblida que sempre viatgem, tot i que siga en un trajecte de 17 minuts al metro, tot i que siga mentre xafem l'asfalt amb els nostres peus. Se'ns oblida que viatgem a diari.
La memòria ens traïx i el costum ens condemna.

Se nos olvida que siempre viajamos, aunque sea en un trayecto de 17 minutos en el metro, aunque sea mientras pisamos el asfalto con nuestros pies. Se nos olvida que viajamos a diario.
La memoria nos traiciona y la costumbre nos condena. 

dimarts, 1 de desembre de 2009

- del desig I -

© Trícia Barrachina
Obertes les portes del desig.
Les portes de racons íntims.
Desig. El desig que mou el món.
Un desig que ve i un desig que va.
Ara demane un desig amb aquell estel,
que viatja lliure, ignorant, fred.
Ara anhele un gelat.
I les cuixes, que es tanquen.
Cap somni m'enlaira amb suficient desig.
O no.
O, potser, m'enlaire sola.
                Roman suspesa,
                recorde ara.

L'home que va xafar el sòl de la lluna
encara no s'ho creu.


Abiertas las puertas del deseo.
Las puertas de rincones íntimos.
Deseo. El deseo que mueve el mundo.
Un deseo que viene y un deseo que va.
Ahora pido un deseo con aquella estrella,
que viaja libre, ignorante, fría.

Ahora anhelo un helado.
Y los muslos, que se cierran.
Ningún sueño me hace despegar con suficiente deseo.
O no.
O, quizás, despego sola.
                Permanezco suspendida,
               
ahora que recuerdo.  

El hombre que pisó el suelo de la luna
todavía no se lo cree.

dilluns, 30 de novembre de 2009

- rails / raíles -
© Trícia Barrachina

Oblidar les pells i la roba.
Oblidar fins els òrgans, les venes
i tot allò que m'ompli endins.
Tots els mobles interns.
Volar cap a la nul·litat,
cap a un color pla
           - un sol color pla.
I vagar per un ramat d'estels
que pasturen arran d'un cel
insòlit, quiet, pausat.
Abandonar.
Deixar de curar.
Deixar d'inventar.
Voltar per un pis obert,
sense fred ni calor,
sense finestres o portes o claraboies.
Voltar per un terra lluminós
on calga quietud i esguard,
on no hi haja dolor a l'ànima,
on no calga una sola esperança,
on el desig existisca de mica en mica,
on no es necessite.
Una llar sense foc.
Un cau.
Un tot.

Olvidar las pieles y la ropa. 
Olvidar hasta los órganos, 
las venas y todo aquello que me llena adentro. 
Todos los muebles internos. 
Volar hacia la nulidad, 
hacia un color plano
           - un solo color plano. 
Y vagar por un rebaño de cometas 
que pasturan junto a un cielo 
insólito, quieto, pausado. 
Abandonar. 
Dejar de curar. 
Dejar de inventar. 
Pasear por un piso abierto, 
sin frío ni calor, 
sin ventanas o puertas o claraboyas. 
Pasear por un suelo luminoso 
donde hagan falta quietud y mirada, 
donde no haya dolor en el alma, 
donde no haga falta una sola esperanza, 
donde el deseo exista poco a poco, 
donde no se necesite. 
Un hogar sin fuego. 
Una guarida. 
Un todo.

- fisicitats -


© Trícia Barrachina

 Haurien d'existir gàbies amb reixes amplíssimes per tal d'enfilar-nos per elles i sentir el fet físic d'alliberar-nos, de poder escapar, de poder volar.

Deberían existir jaulas con rejas anchísimas para poder enfilarnos por ellas y sentir el hecho físico de liberarnos, de poder escapar, de poder volar.