diumenge, 7 de novembre de 2010

- el que queda / lo que queda -

© Trícia Barrachina
calien vides transparents
pells com vidres cristalls
amb la viva carnositat
d'unes natges o uns llavis

epidermis hipodermis
tot ho viatjàvem
érem vida tàctil
acabada de nàixer

coratjosa tendra
brollàvem des d'una
sola ànima
com un cànter nu

ara ja res queda
potser una tardor
cap certesa et corrobora
dubte si fórem somni

o fum inventat
de nicotina de quitrà
res acabem tenint
la felicitat no és una cosahacían falta vidas transparentes
pieles como vidrios cristales
con la viva carnosidad
de unas nalgas o unos labios

epidermis hipodermis
todo lo viajábamos
éramos vida táctil
acabada de nacer

valerosa tierna
brotábamos desde una
sola alma
como un cántaro desnudo

ahora ya nada queda
quizás un otoño
ninguna certeza te corrobora
dudo si fuimos sueño

o humo inventado
de nicotina de alquitrán
nada acabamos teniendo
la felicidad no es una cosa

dissabte, 23 d’octubre de 2010

- història d'un home cansat / historia de un hombre cansado -

© Trícia Barrachina


'La vida s'imposa
i jo no puc.'

Somiava l'home cansat,
amb sabates de plom,
que no caminava cansat.

Era un home cansat,
en aquella llarga vorera,
muscles caiguts
ànima avall,
mirada bisellada.

'La vida s'imposa
i jo no puc.'

La trista història
de l'home cansat
que somiava
agendes farcides,
ales de plata
i unes unes ulleres cares.

Al mateix cantó
de la ciutat,
una parella amb nadó
en cotxet
es besa en roig les dents.

Somiava l'home cansat,
cansat de somiar.

'La vida s'imposa
i jo no puc.'

Botins foradats.'La vida se impone
y yo no puedo.'

Soñaba el hombre cansado,
con zapatos de plomo,
que no andaba cansado.

Era un hombre cansado,
en aquella larga acera,
hombros caídos 
alma abajo,
mirada biselada.

'La vida se impone
y yo no puedo.'

La triste historia
del hombre cansado
que soñaba
agendas rellenas,
alas de plata 
y unas unas gafas caras.

Al mismo lado
de la ciudad,
una pareja con bebé
en cochecito
se besa en rojo los dientes.

Soñaba el hombre cansado,
cansado de soñar.

'La vida se impone
y yo no puedo.'

Botines agujereados.

dilluns, 30 d’agost de 2010

- s/t -


© Trícia Barrachina

Sota un mateix cel
la solitud és una sola
i la mateixa.

Mentrestant,
aquella cortina
que dansa.Bajo un mismo cielo
la soledad es una sola
y la misma.


Entretanto,
aquella cortina
que danza.

dijous, 5 d’agost de 2010

- estacions / estaciones -

© Trícia Barrachina

i allà
en aquell míser racó de la terra
vaig saber 
amb la certesa 
dels astres
que totes les estacions 
del món 
són 
la mateixa


y allí
en aquel mísero rincón de la tierra
supe
con la certeza 
de los astros
que todas las estaciones 
del mundo
son 
la misma

dijous, 22 de juliol de 2010

- de silencis i comiats / de silencios y despedidas -

© Trícia Barrachina
torne a casa
caminaré sobre carrers gastats
exactament amb la sensació
d'haver gastat cada carrer
s'esgoten les llambordes
com unes flors massa arruixades
i tu que seguixes callant
com la puta d'un cantó
la puta que no vol ser testimoni de res
calles amb el silenci d'eixa puta
que ha deixat de passejar
vorera amunt vorera avall
se t'han esgotat les paraules
de tantes que em vas dir
no trobaré mai cap illa
com la teua
et sé com els quatre cantons
del meu llitvuelvo a casa
caminaré sobre calles gastadas
exactamente con la sensación 
de haber gastado cada calle
se agotan los adoquines
como unas flores demasiado regadas
y tú que sigues callando
como la puta de una esquina
la puta que no quiere ser testimonio de nada
callas con el silencio de esa puta 
que ha dejado de pasear
acera arriba acera abajo
se te han agotado las palabras
de tantas que me dijiste
nunca encontraré una isla
como la tuya
te sé como las cuatro esquinas
de mi cama

dijous, 17 de juny de 2010

- últimes planes de la moleskine / últimas páginas de la moleskine -

© Trícia Barrachina
Volguera escriure quelcom extraordinari
en estes últimes pàgines d'este
humil quadern de petits viatges.
Escriure, per exemple, la teua pell
nua, que esvara per mon cos.
Cal·ligrafiar els teus ulls
de mirada clara i colors insensats.
Descriure la posició exacta de cada pèl
que pul·lula amorosament ton pubis.
Copiar l'esquena de les pigues,
les imperfeccions agrestes de la teua pell.
Dibuixar sobre el teu cos tots
els mossos, les dents, les suors invictes;
corregint, després, les obscenitats més amoroses
amb perverses paraules amables i contingudes.
Esguitar els fulls brutalment, hormonal,
de tants arraps i colps de desig.
Desxifrar les onomatopeies dels gemecs
i la fúria d'un sexe que desconeix el silenci.
Callar eixes paraules que tems escoltar
i seguir mantenint l'amor sota un mutisme neguitós
que es mulla sense remei sempre que plou.
L'amor i la pena, més que cantats, cridats, bramats.
Escriure'ns estesos damunt el llit,
extenuats per l'oblit ferotge de nostra solemne existència,
i mussitar, aleshores, aquells versos tendríssims
que antuvi ens ballaren entre notes amables
i que ara ens mantenen aletejant uns pocs segons.

Mentrestant, la vida esdevé.Quisiera escribir algo extraordinario 
en estas últimas páginas de este 
humilde cuaderno de pequeños viajes. 
Escribir, por ejemplo, tu piel desnuda, 
que resbala por mi cuerpo. 
Caligrafiar tus ojos 
de mirada clara y colores insensatos. 
Describir la posición exacta de cada pelo 
que pulula amorosamente tu pubis. 
Copiar la espalda de las pecas, 
las imperfecciones agrestes de tu piel. 
Dibujar sobre tu cuerpo todos 
los bocados, los dientes, los sudores invictos; 
corrigiendo, después, las obscenidades más amorosas 
con perversas palabras amables y contenidas. 
Salpicar las páginas brutal, hormonalmente, 
de tantos arañazos y golpes de deseo. 
Descifrar las onomatopeyas de los gemidos 
y la furia de un sexo que desconoce el silencio. 
Callar esas palabras que temes escuchar 
y seguir manteniendo el amor bajo un mutismo afanoso 
que se moja sin remedio siempre que llueve. 
El amor y la pena, más que cantados, gritados, berreados. 
Escribirnos tendidos sobre la cama, 
extenuados por el olvido feroz de nuestra solemne existencia, 
y musitar, entonces, aquellos versos tiernísimos 
que antaño nos bailaron entre notas amables 
y que ahora nos mantienen aleteando unos pocos segundos.


Mientras tanto, la vida sucede.

divendres, 11 de juny de 2010

- papallones anònimes / mariposas anónimas -

© Trícia Barrachina
agonitzava la papallona
sobre aquella vorera del món
com aquella gota d'aigua
penjant del coll d'una aixeta

he estat papallona
per instants
he sigut eixa papallona
amb ales de cendres
sobre aquella grisa vorera
carrer de Les Barques avall

he sigut, uns segons,
eixa tristesa anònima
que precedix la mort
d'una subtil papallona
que algú, un dia,
retallant una felicitat,
va perseguir amb el dit

la vida vençuda
les papallones també agonitzenagonizaba la mariposa 
sobre aquella acera del mundo 
como aquella gota de agua 
colgando del cuello de un grifo

he sido mariposa 
por instantes 
he sido esa mariposa 
con alas de cenizas 
sobre aquella gris acera 
calle de Las Barcas abajo

he sido, unos segundos, 
esa tristeza anónima 
que precede la muerte 
de una sutil mariposa 
que alguien, un día, 
recortando una felicidad, 
persiguió con el dedo

la vida vencida
las mariposas también agonizan

dilluns, 17 de maig de 2010

- a doble espai i per duplicat / a doble espacio y por duplicado -

© Trícia Barrachina
1/
com hi ha els extractors de fum

i la liposucció per a certs greixos

sol·licite invent per a fondre el dolor i la llàgrima


2/
com hi ha els extractors de fum

i la liposucció per a certs greixos

sol·licite invent per a fondre el dolor i la llàgrima1/
habiendo los extractores de humo

y la liposucción para ciertas grasas

solicito invento para fundir el dolor y la lágrima


2/
habiendo los extractores de humo

y la liposucción para ciertas grasas

solicito invento para fundir el dolor y la lágrima

dijous, 13 de maig de 2010

- aquella cortina -

© Trícia Barrachina

Rere aquella cortina
Estava el món.
No gosaves obrir-la.
I callaves.

Tras aquella cortina
Estaba el mundo.
No osabas abrirla.
Y callabas.

dijous, 6 de maig de 2010

- hi ha una poma... / hay una manzana... -

© Trícia Barrachina
Hi ha un silenci que parla de solitud.
Un bri de pols quiet a terra.
Els llums apagats de l'estança.
Unes notes, potser, viuen llunyanes, totes.
I la calor del cos que malmet.
La taula parada sense comensals.
La nevera plena.
Les copes buides
                            – que es baden pel fred –
i una poma coronada per belles circumferències podrides.
És l'hora d'obrir el paraigua,
de caminar dins la bambolla,
és l'hora de la morfina.

Hi ha una copa trencada
en el banc de la cuina
que espera el seu destí.


Hay un silencio que habla de soledad. 
Una brizna de polvo quieta en el suelo. 
Las luces apagadas de la estancia. 
Unas notas, quizás, viven lejanas, todas. 
Y el calor del cuerpo que malogra. 
La mesa puesta sin comensales. 
La nevera llena. 
Las copas vacías 
                           – que se agrietan por el frío –
y una manzana coronada por bellas circunferencias podridas. 
Es la hora de abrir el paraguas, 
de andar dentro la burbuja, 
es la hora de la morfina. 

Hay una copa rota 
en el banco de la cocina 
que espera su destino. 

dissabte, 6 de març de 2010

- cigarrets i nicotina / cigarrillos y nicotina -

© Trícia Barrachina
Este cigarret que encenc
i m'ompli
d'un fum tòxic
arriba a matar-me de plaer
rere un piano de notes finíssimes
i secretes aromes
d'amor i melassa.
El gaudi d'una petita mort.
Cèl·lules de nicotina
que davallen per l'ànima.
La maten,
a miques,
dolçament i paulatina.
Com aquell bes
a la porta d'aquella habitació
d'hotel callat.
Aquella cambra
que amaga
                 – encara –
uns gemecs,
uns dubtes
                 – temors infinits –.
El xiuxiueig d'unes mans
àvides,
feroces.
Camins impensables
que mai gosàrem dibuixar.
Dreceres
per recórrer amb
ulls cecs,
peus nus.
I el carmí dels
llavis
que desapareix,
de tantes dents.
I fume.
Només fume.

Este cigarrillo que enciendo 
y me llena 
de un humo tóxico 
llega a matarme de placer 
tras un piano de notas finísimas 
y secretos aromas 
de amor y melaza. 
El goce de una pequeña muerte. 
Células de nicotina 
que bajan por el alma. 
La matan, 
a añicos,
dulce y paulatinamente
Como aquel beso 
en la puerta de aquella habitación 
de hotel callado. 
Aquel cuarto que esconde 
                                         – todavía –
unos gemidos, 
unas dudas
                 – temores infinitos –.
El susurro de unas manos 
ávidas,
feroces. 
Caminos impensables 
que nunca osamos dibujar. 
Atajos por recorrer 
con ojos ciegos, 
pies desnudos. 
Y el carmín de los 
labios 
que desaparece,
de tantos dientes. 
Y fumo.
Sólo fumo.

dijous, 25 de febrer de 2010

- somewhere only we know -

© Trícia Barrachina
Ho vam tindre tot
a la vora d'aquell foc.
Ànimes, totes,
i un fil d'aram.
I vagàvem entre
un lleuger núvol ample
de cotons de ciutat
i una fam o una pols
d'absències mal curades.
Volíem tot a les butxaques,
nus com estàvem.
Mossegàrem la poma.
Unes pomes.
El mercat n'estava ple.
Tot olia a poma.
Tot era poma
que envestíem amb dents
blanques.
Ara,
fugim d'aquell núvol
temerari que ens omple
els armaris de nostàlgia.

Ai, aquella corbata
- i la sabor de la llima -


Lo tuvimos todo
a orillas de aquel fuego. 
Almas, todas,
y un hilo de alambre. 
Y vagábamos entre 
una ligera nube ancha 
de algodones de ciudad 
y un hambre o un polvo 
de ausencias mal curadas. 
Queríamos todo en los bolsillos, 
desnudos como estábamos. 
Mordimos la manzana. 
Unas manzanas. 
El mercado estaba lleno. 
Todo olía a manzana. 
Todo era manzana 
que embestíamos con dientes 
blancos. 
Ahora, 
huimos de aquella nube 
temeraria que nos llena 
los armarios de nostalgia.

Ay, aquella corbata 
- y el sabor de limón  -

dijous, 11 de febrer de 2010

- eterns retorns / eternos retornos -

© Trícia Barrachina
Cremàvem uns papers
com per tornar a escriure
aquelles mateixes paraules
ara fetes cendra.

I aquella falla petita,
aquella falla de fulls nostres
com en un ritual
que mai s'acabava.

Vora la foguera
matàvem el que vam ser
per tornar a alenar
la primera llum del dia.

– Per favor, acosta'm eixa llapissera.


Quemábamos unos papeles 
como para volver a escribir 
aquellas mismas palabras 
ahora hechas ceniza. 

Y aquella pequeña falla, 
aquella falla de nuestras páginas 
como en un ritual 
que nunca se acababa. 

Alrededor de la hoguera 
matábamos lo que fuimos 
para volver a respirar
la primera luz del día. 

– Por favor, acércame ese lápiz.

dijous, 4 de febrer de 2010

- uns melics, aquelles coses / unos ombligos, aquellas cosas -

© Trícia Barrachina
allò que esdevé
més enllà del melic.
la vida esclata
en lletres minúscules

aquello que sucede
más allá del ombligo.
la vida estalla
en letras minúsculas

dilluns, 1 de febrer de 2010

- ai, Cabanyal... -

© Trícia Barrachina
Vinc de racons marítims.
D'escoltar unes veus,
unes mans.
D'una lluita per preservar
l'art d'una vida senzilla,
d'uns veïns amables,
d'uns carrers des dels que,
en silenci,
s'escolta la remor de la mar.
Vinc d'unes voreres que
ja s'han inventat i que
ara
sagnen.
Vinc d'unes parets
deixades,
que demanen vida,
o respecte,
aquella flor d'un balcó,
aquelles dones que ixen
a comprar peix.
Ai, Cabanyal,
que plores.
Et mataran.
I morirem.
Trencadís.

Vengo de rincones marítimos. 
De escuchar unas voces, 
unas manos. 
De una lucha por preservar 
el arte de una vida sencilla, 
de unos vecinos amables, 
de unas calles desde las que, 
en silencio, 
se escucha el rumor del mar. 
Vengo de unas aceras que 
ya se han inventado y que 
ahora 
sangran. 
Vengo de unas paredes 
dejadas, 
que piden vida, 
o respeto, 
aquella flor de un balcón, 
aquellas mujeres que salen 
a comprar pescado. 
Ay, Cabanyal, 
que lloras. 
Te matarán. 
Y  moriremos. 
Trencadís.

dimarts, 26 de gener de 2010

- belleses / bellezas -

© Trícia Barrachina

un soroll de fulles seques
eixa tardor que encara esclata
uns colors que olen
sons de terra templada
el tacte que esbrina
l'extrema bellesa d'un bes
o un mosset furtiu
i eixa pell
aquella piga que davalla
per una esquena infinita

– i uns amants que s'enllacen
brutalment
en algun lloc
ara –


un ruido de hojas secas 
ese otoño que todavía estalla 
unos colores que huelen
sonidos de tierra templada 
el tacto que explora
la extrema belleza de un beso
o un mordisquito furtivo 
y esa piel 
aquella peca que baja 
por una espalda infinita 


– y unos amantes que se enlazan 
brutalmente
en algún lugar 
ahora –

divendres, 22 de gener de 2010

- oda a les antenes / oda a las antenas -

© Trícia Barrachina
El preu de tocar el cel
és la irremeiable caiguda.
L'estança finita
i el sòl quebrat.

Sempre ens quedaran les antenes.


El precio de tocar el cielo
es la irremediable caída.
La estancia finita
y el suelo quebrado.

Siempre nos quedarán las antenas. 


dilluns, 18 de gener de 2010

- olor a herba / olor a hierba -

© Trícia Barrachina
Ara vull viatjar a la vora d'aquell arbre, just a aquella vesprada de finals d'agost. Aquella llum que, capriciosa, acaronava ma pell bruna. Aquell cel blavíssim que es regalava. Aquells núvols com de fum de cigarret sense nicotina. Ara vull respirar aquell verd, com un bri d'esperança sobtat. I els raigs d'un sol fi i ferm que travessava les fulles.
Fotosíntesi.

Ahora quiero viajar a orillas de aquel árbol, justo a aquella tarde de finales de agosto. Aquella luz que, caprichosa, me acariciaba la piel morena. Aquel cielo azulísimo que se regalaba. Aquellas nubes como de humo de cigarrillo sin nicotina. Ahora quiero respirar aquel verde, como una hebra de esperanza repentina. Y los rayos de un sol fino y firme que atravesaba las hojas. 
Fotosíntesis.

dilluns, 11 de gener de 2010

- sorpresa -© Trícia Barrachina
Entre la duresa
de l'asfalt urbà,
una papallona.

Entre la dureza 
del asfalto urbano,
una mariposa.

divendres, 8 de gener de 2010

- dies de pluja / días de lluvia -


© Trícia Barrachina
Plou el cel com arruixant les penes.
Les gotes, enramades a un pentagrama.
I un silenci, o una música, que tremola.

Llueve el cielo como regando las penas.
Las gotas, esparcidas en un pentagrama.
Y un silencio, o una música, que tiembla.

dimarts, 5 de gener de 2010

"La vida es tan distinta cuando cada paso es una despedida." (Ernesto Sábato)© Trícia Barrachina
De tant en tant, una frase s'escola pels porus, alliçonant, fuetejant el dia a dia. D'ordinari a extraordinari.
Hauria de ser possible.

De vez en cuando, una frase se cuela por los poros, aleccionando, azotando el día a día. De ordinario a extraordinario.
Tendría que ser posible.

divendres, 1 de gener de 2010

- primer dia de l'any / primer día del año -

© Trícia Barrachina
Liquidem l'any recordant el que hem sigut.
Estrenem l'any mirant d'oblidar el que som.

– I eixes sabates que caminen, malgrat tot,
que es mouen entre la gentada.
Eixes sabates que xafen,
condemnades a xafar,
entre l'oblit i el record i la ressaca. –


Finiquitamos el año recordando lo que hemos sido. 
Estrenamos el año intentando olvidar lo que somos. 

– Y esos zapatos que andan, a pesar de todo, 
que se mueven entre el gentío. 
Esos zapatos que pisan, 
condenadas a pisar. 
entre el olvido y el recuerdo y la resaca.–