dilluns, 30 de novembre de 2009

- rails / raíles -
© Trícia Barrachina

Oblidar les pells i la roba.
Oblidar fins els òrgans, les venes
i tot allò que m'ompli endins.
Tots els mobles interns.
Volar cap a la nul·litat,
cap a un color pla
           - un sol color pla.
I vagar per un ramat d'estels
que pasturen arran d'un cel
insòlit, quiet, pausat.
Abandonar.
Deixar de curar.
Deixar d'inventar.
Voltar per un pis obert,
sense fred ni calor,
sense finestres o portes o claraboies.
Voltar per un terra lluminós
on calga quietud i esguard,
on no hi haja dolor a l'ànima,
on no calga una sola esperança,
on el desig existisca de mica en mica,
on no es necessite.
Una llar sense foc.
Un cau.
Un tot.

Olvidar las pieles y la ropa. 
Olvidar hasta los órganos, 
las venas y todo aquello que me llena adentro. 
Todos los muebles internos. 
Volar hacia la nulidad, 
hacia un color plano
           - un solo color plano. 
Y vagar por un rebaño de cometas 
que pasturan junto a un cielo 
insólito, quieto, pausado. 
Abandonar. 
Dejar de curar. 
Dejar de inventar. 
Pasear por un piso abierto, 
sin frío ni calor, 
sin ventanas o puertas o claraboyas. 
Pasear por un suelo luminoso 
donde hagan falta quietud y mirada, 
donde no haya dolor en el alma, 
donde no haga falta una sola esperanza, 
donde el deseo exista poco a poco, 
donde no se necesite. 
Un hogar sin fuego. 
Una guarida. 
Un todo.

- fisicitats -


© Trícia Barrachina

 Haurien d'existir gàbies amb reixes amplíssimes per tal d'enfilar-nos per elles i sentir el fet físic d'alliberar-nos, de poder escapar, de poder volar.

Deberían existir jaulas con rejas anchísimas para poder enfilarnos por ellas y sentir el hecho físico de liberarnos, de poder escapar, de poder volar.