dijous, 22 de juliol de 2010

- de silencis i comiats / de silencios y despedidas -

© Trícia Barrachina
torne a casa
caminaré sobre carrers gastats
exactament amb la sensació
d'haver gastat cada carrer
s'esgoten les llambordes
com unes flors massa arruixades
i tu que seguixes callant
com la puta d'un cantó
la puta que no vol ser testimoni de res
calles amb el silenci d'eixa puta
que ha deixat de passejar
vorera amunt vorera avall
se t'han esgotat les paraules
de tantes que em vas dir
no trobaré mai cap illa
com la teua
et sé com els quatre cantons
del meu llitvuelvo a casa
caminaré sobre calles gastadas
exactamente con la sensación 
de haber gastado cada calle
se agotan los adoquines
como unas flores demasiado regadas
y tú que sigues callando
como la puta de una esquina
la puta que no quiere ser testimonio de nada
callas con el silencio de esa puta 
que ha dejado de pasear
acera arriba acera abajo
se te han agotado las palabras
de tantas que me dijiste
nunca encontraré una isla
como la tuya
te sé como las cuatro esquinas
de mi cama